Mediation

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij ik, als mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleid. Het streven is, om vanuit de werkelijke belangen van partijen, tot een door hen gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming en oplossing(en) te komen.

Ik ben als mediator onafhankelijk, neutraal en oordeel niet.

Ik ga niet over de inhoud en zal geen knopen doorhakken. De mediation wordt ingezet met als doel dat partijen het gezamenlijk weer over de inhoud kunnen hebben en uiteindelijk tot een gezamenlijke gedragen oplossing komen voor het conflict. Partijen houden zelf de regie.

Als mediator onderzoek ik wat daarvoor nodig is en hoe het komt dat dit op sommige punten nu niet lukt. Mijn inspanningen zullen daarop gericht zijn: vragen stellen, soms spiegelen en samenvatten. Alles met als doel om partijen weer met elkaar in gesprek te laten komen zodat men samen op zoek kan gaan naar oplossingen voor de kwestie.”

Mediation als vorm van conflicthantering

Zo lang ik me kan herinneren is de rol van bemiddelaar mij op het lijf geschreven. Ik vind het interessant en fascinerend om te zien wat er gebeurt tussen (en met} mensen die in een conflict belanden en zich vaak vastzetten in hun standpunten.

Ik heb mij laten registreren als MfN-registermediator, ben gespecialiseerd in arbeidsmediation en mediation rondom nalatenschappen.

Ik zet mijn kennis en vaardigheden graag in om partijen te begeleiden bij hun zoektocht naar hun werkelijke belangen. Door deze zoektocht middels mediation succesvol te begeleiden wordt begrip voor elkaar weer mogelijk en kan de relatie worden hersteld of zelfs versterkt. (De conclusie of het uitgangspunt kan ook zijn dat partijen de relatie met de ander op een goede manier willen afsluiten).

Op het moment dat men het gesprek weer met elkaar aan kan en wil gaan maken partijen als het ware een draai: De focus gaat van het verleden naar de toekomst en er is weer sprake van een dialoog i.p.v. twee of meer monologen. Het deskundig begeleiden van (en naar) deze fase in de mediation zie ik als de belangrijkste taak van mij als mediator.

Na het succesvol afronden van deze fase hebben partijen hun en elkaars werkelijke belangen helder in beeld. Nu kunnen partijen gezamenlijk opties gaan bedenken, onderhandelen en afspraken maken. Ik geloof dat de meeste mensen dit zelf het beste kunnen. Mijn taak is dit proces te begeleiden en de voortgang te bewaken. Als mediator ben ik actief in Hengelo, Enschede, Almelo en de rest van Overijssel.

Voorwaarden van mediation en basishouding

Vrijwilligheid

Deelname aan mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Mocht men willen stoppen dan kan dat ook. Wat wel gevraagd wordt is de bereidheid zich actief te willen inzetten in de mediation. Vaak zetten partijen zich in een conflict vast in een standpunt. Dat is één oplossing die een belang dient. Er moet dus wel ruimte zijn om uiteindelijk te kunnen onderhandelen.  

Vertrouwelijkheid

Om weer te kunnen gaan communiceren en tot afspraken te kunnen komen moet je je veilig voelen om te kunnen/durven zeggen wat je wil. De basisregel voor mediation is dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is. Deze strikte vertrouwelijkheid geldt voor partijen en voor de mediator. De vertrouwelijkheid blijft ook na de mediation van toepassing.  

Basishouding

De mediator is onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. De mediator houdt het belang van alle partijen in de gaten. Er is dus als het ware sprake van meerzijdige partijdigheid.
Voorwaarden van mediation en basishouding

Vrijwilligheid

Deelname aan mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Mocht men willen stoppen dan kan dat ook. Wat wel gevraagd wordt is de bereidheid zich actief te willen inzetten in de mediation. Vaak zetten partijen zich in een conflict vast in een standpunt. Dat is één oplossing die een belang dient. Er moet dus wel ruimte zijn om uiteindelijk te kunnen onderhandelen.  

Vertrouwelijkheid

Om weer te kunnen gaan communiceren en tot afspraken te kunnen komen moet je je veilig voelen om te kunnen/durven zeggen wat je wil. De basisregel voor mediation is dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is. Deze strikte vertrouwelijkheid geldt voor partijen en voor de mediator. De vertrouwelijkheid blijft ook na de mediation van toepassing.  

Basishouding

De mediator is onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. De mediator houdt het belang van alle partijen in de gaten. Er is dus als het ware sprake van meerzijdige partijdigheid.

Verschil mediation met gerechtelijke procedures

Bij mediation hebben partijen invloed op de uitkomst van de mediation. Uitgangspunt bij mediation is dat er gezamenlijk overeenstemming wordt bereikt. Partijen werken dus samen toe naar een oplossing. In een gerechtelijke procedure wordt de beslissing uit handen gegeven aan een rechter. Mediation kan snel worden ingezet en kost minder tijd en geld dan een gerechtelijke procedure. Mediation heeft als doel een win-win situatie te bereiken waarmee partijen “verder kunnen”, met of zonder elkaar. In een juridische procedure wordt puur naar feiten gekeken en staat de relatie van partijen niet centraal. Een juridische procedure draagt vaak niet bij aan het herstel van de relatie. Dat is een understatement.

Wanneer mediation?

Mediation is inzetbaar bij uiteenlopende conflicten: of je nu een burenruzie hebt, een arbeidsconflict hebt met je werkgever, leidinggevende of collega, onenigheid hebt binnen de familie of het gezin, een zakelijk conflict of geschil hebt of wanneer je een echtscheiding wilt regelen. Zeker in de gevallen waarin je de relatie met de andere partij goed wilt afsluiten of juist wilt behouden in de toekomst, is mediation een geschikte methode van conflictbemiddeling. Wat wel wordt gevraagd is dat alle partijen actief willen deelnemen en tot een oplossing willen komen. Een oplossing die door alle partijen gedragen kan worden.

Mediation diensten

De volgende mediation-diensten worden aangeboden bij Broekhuizen Mediation:

Mediation Arbeidskwesties

Deze mediation richt zich op herstel van verstoorde relaties en conflicten op de werkvloer.

Mediation Zakelijke kwesties

Deze mediation richt zich op zakelijke geschillen.

Mediation Familiekwesties

Deze mediation richt zich op kwesties binnen familierelaties.

Mediation Nalatenschapskwesties

Deze mediation richt zich op (dreigende) conflicten rond de afwikkeling van erfenissen.

Gemaakte afspraken

Indien gewenst worden gemaakte afspraken vastgelegd in een document, overeenkomst of vaststellingovereenkomst (VSO). Een VSO kan ook door partijen zelf worden opgesteld. Partijen wordt altijd geadviseerd om de eigen specialist (b.v. fiscalist, jurist) het conceptstuk te laten beoordelen.

Verwijzers

Mediation wordt vaak ingezet na verwijzing door een professional. Denk hierbij aan een HR-manager, een directeur, een manager, een afdelingshoofd, vertrouwenspersoon, een bestuurder, een klachtenfunctionaris, een bestuurder, een aandeelhouder, een huisarts, een bedrijfsarts, een keuringsarts, een arbeidsdeskundige, een verzekeringsarts, een arbodienst, het UWV, de rechtbank, een advocaat of jurist.

MEDIATORSFEDERATIE NEDERLAND (MFN)

Ik ben geregistreerd en gecertificeerd bij de MfN. De MfN draagt sinds 1995 op het gebied van mediation bij aan de organisatie en de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via het MfN-register.

Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. De Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand werken alleen met MfN-registermediators. Het register van de MfN wordt beheerd door een aparte onafhankelijke kwaliteitsstichting: de Stichting Kwaliteit Mediators. Het MfN-register heeft als ultiem doel de kwaliteit van mediations en mediators in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

MEDIATORSFEDERATIE NEDERLAND (MFN)

Ik ben geregistreerd en gecertificeerd bij de MfN. De MfN draagt sinds 1995 op het gebied van mediation bij aan de organisatie en de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via het MfN-register.

Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. De Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand werken alleen met MfN-registermediators. Het register van de MfN wordt beheerd door een aparte onafhankelijke kwaliteitsstichting: de Stichting Kwaliteit Mediators. Het MfN-register heeft als ultiem doel de kwaliteit van mediations en mediators in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

CONTACT BROEKHUIZEN MEDIATION

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met Broekhuizen Mediation.

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier verzendt verwerken wij de door u ingevulde gegevens. Bij het indienen van het formulier gaat u hiermee akkoord.

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

AANGESLOTEN BIJ:
ADRES

Broekhuizen Mediation

Het Coachhuis

Meerdere locaties in Nederland

CONTACT

+ 31 6 13268027

info@broekhuizenmediation.nl

KVK 83590625  BTW NL003845116B40

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

© Broekhuizen Mediation | 2021

 

Stuur een WhatsApp