Werkwijze

Persoonlijk contact en maatwerk is de kracht van Broekhuizen Mediation

Werkwijze mediation

Daarom vinden altijd eerst individuele gesprekken met partijen plaats. Doel van de gesprekken is kennismaking met elkaar en mediation, de kwestie te schetsen, te onderzoeken of mediation passend is en te bepalen welke partijen gaan deelnemen. Ik zal toelichten wat mijn rol is en wat van mij kan worden verwacht. Deze kennismakingsgesprekken van ongeveer een half uur zijn gratis en vrijblijvend en kunnen telefonisch of op het kantoor in Hengelo plaatsvinden. Wanneer het gewenst is om op een andere locatie af te spreken worden alleen reistijd en reiskosten in rekening gebracht.

Wanneer wordt besloten om tot mediation over te gaan, wordt een mediationovereenkomst door partijen en mij ondertekend. Hierin staan de spelregels en afspraken over de mediation. Ook ontvangt men het MfN-reglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator.

Een mediation vraagt gemiddeld twee tot vijf gesprekken. Een gesprek duurt maximaal twee uren. Vaak start de mediation met individuele gesprekken. Daarna zullen meestal plenaire gesprekken plaatsvinden waaraan alle partijen deelnemen. De gesprekken vinden plaats in de praktijk in Hengelo of op een andere, samen af te stemmen, locatie.

Werkwijze vertrouwenspersoon

Indien na de kennismaking (door opdrachtgever en Broekhuizen Mediation) wordt besloten Broekhuizen Mediation in te zetten als vertrouwenspersoon wordt een overeenkomst van opdracht aangegaan. In deze overeenkomst worden de gemaakte afspraken en voorwaarden vastgelegd.

Deze opdracht wordt voor één jaar aangegaan en kan jaarlijks worden verlengd met een jaar.

CONTACT BROEKHUIZEN MEDIATION

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met Broekhuizen Mediation.

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier verzendt verwerken wij de door u ingevulde gegevens. Bij het indienen van het formulier gaat u hiermee akkoord.

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

AANGESLOTEN BIJ:
ADRES

Broekhuizen Mediation

Het Coachhuis

Meerdere locaties in Nederland

CONTACT

+ 31 6 13268027

info@broekhuizenmediation.nl

KVK 83590625  BTW NL003845116B40

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

© Broekhuizen Mediation | 2021

 

Stuur een WhatsApp