Vertrouwenspersoon Almelo

Broekhuizen Mediation biedt de dienst vertrouwenspersoon in Almelo en omstreken aan. Door jarenlange ervaring in het bedrijfsleven bij diverse werkgevers weet ik dat tevredenheid en een veilige, gezonde werkomgeving belangrijk zijn voor zowel werkgever als medewerker. Ik, George Broekhuizen, draag hier als vertrouwenspersoon in Almelo graag aan bij.

Ik ben LVV-gecertificeerd vertrouwenspersoon in Almelo en omstreken. LVV staat voor de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. Iedereen mag zich vertrouwenspersoon noemen. Door middel van een certificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. Een onafhankelijke certificatie instelling (CRP) controleert elke vier jaar of de vertrouwenspersoon aan de eisen voldoet en of deze voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt. In Almelo zijn maar enkele gecertificeerde vertrouwenspersonen werkzaam. Naast vertrouwenspersoon in Almelo bied ik ook mediation aan in Almelo.

George Broekhuizen Mediation foto 2

Waarom een vertrouwenspersoon in Almelo?

Ongeveer 1,2 miljoen werknemers hebben te maken met ongewenst gedrag. Dit leidt tot naar schatting gemiddeld zeven extra verzuimdagen per “situatie”. Dit kan anders.

Een organisatie is op grond van de Arbowet verplicht om beleid te voeren gericht op voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Onder psychosociale arbeidsbelasting wordt verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten en werkdruk.

Organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan het bevoegd gezag aantonen dat het organisatiebeleid voert en actief handelt om een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers te bewerkstelligen. Als vertrouwenspersoon in Almelo en omstreken kan ik organisaties hierbij ondersteunen.

Ik ben extern vertrouwenspersoon in Almelo en omstreken. Dit betekent dat ik niet in dienst ben van organisaties. Dit borgt mijn onafhankelijkheid.

Ik ben vertrouwenspersoon in Almelo en omstreken omdat ik de streek en cultuur goed ken en er woonachtig ben. Ik ben opgegroeid in Almelo.

Kerntaken van vertrouwenspersoon Almelo

Mijn kerntaak als vertrouwenspersoon in Almelo en omstreken is opvang van medewerkers die te maken hebben gehad met ongewenste omgangsvormen/ grensoverschrijdend gedrag en die hier hulp en/of advies voor zoeken. De medewerker kan zijn of haar verhaal in vertrouwen kwijt en ik kan meedenken met de medewerker en adviseren wat de verschillende oplossingsmogelijkheden kunnen zijn. Naast Almelo ben ik ook actief als vertrouwenspersoon in Enschede, Hengelo en de omstreken van Overijssel.

Daarnaast leg ik uit wat men kan verwachten van mij als vertrouwenspersoon in Almelo en informeer ik over ongewenst gedrag. Ook adviseer ik het bestuur, gevraagd en ongevraagd (bij trends), zodat het beleid bijgesteld kan worden om efficiënter en sneller een sociale(re) werkomgeving te creëren.

Kerntaken van vertrouwenspersoon Almelo

Mijn kerntaak als vertrouwenspersoon in Almelo en omstreken is opvang van medewerkers die te maken hebben gehad met ongewenste omgangsvormen/ grensoverschrijdend gedrag en die hier hulp en/of advies voor zoeken. De medewerker kan zijn of haar verhaal in vertrouwen kwijt en ik kan meedenken met de medewerker en adviseren wat de verschillende oplossingsmogelijkheden kunnen zijn. Naast Almelo ben ik ook actief als vertrouwenspersoon in Enschede, Hengelo en de omstreken van Overijssel.

Daarnaast leg ik uit wat men kan verwachten van mij als vertrouwenspersoon in Almelo en informeer ik over ongewenst gedrag. Ook adviseer ik het bestuur, gevraagd en ongevraagd (bij trends), zodat het beleid bijgesteld kan worden om efficiënter en sneller een sociale(re) werkomgeving te creëren.

Waarom Broekhuizen als vertrouwenspersoon in Almelo?

Mede door mijn werkervaring heb ik veel contact gehad met medewerkers uit diverse branches en op verschillende niveaus. Dat heeft mijn mensenkennis verrijkt. Ieder mens is uniek en dat maakt het contact ook uniek. Ik maak makkelijk contact en ik krijg vaak terug van mensen dat ik betrouwbaar en benaderbaar ben. Ook heb ik veel ervaring in het klankborden met en het adviseren van diverse management- en directieteams. Op basis van respect en gelijkwaardigheid werk ik graag effectief en doelgericht als vertrouwenspersoon in Almelo.

Vertrouwenspersoon in Almelo als investering in een veilige werkomgeving

Wil jouw organisatie investeren in een sociaal veilige werkomgeving voor de medewerker en zoek je een extern vertrouwenspersoon in Almelo of omstreken? Dan heet ik je welkom voor een vrijblijvende kennismaking.

In dit gesprek kunnen we onderzoeken of er een klik en vertrouwen is om met elkaar in zee te gaan.

CONTACT BROEKHUIZEN MEDIATION

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met Broekhuizen Mediation

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier verzendt verwerken wij de door u ingevulde gegevens. Bij het indienen van het formulier gaat u hiermee akkoord.

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

AANGESLOTEN BIJ:
ADRES

Broekhuizen Mediation

Het Coachhuis

Meerdere locaties in Nederland

CONTACT

+ 31 6 13268027

info@broekhuizenmediation.nl

KVK 83590625  BTW NL003845116B40

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

© Broekhuizen Mediation | 2021

 

Stuur een WhatsApp