Vertrouwenspersoon Overijssel

Broekhuizen Mediation biedt naast mediation de dienst vertrouwenspersoon in Overijssel aan. Ik, George Broekhuizen, ben LVV-gecertificeerd extern vertrouwenspersoon in Overijssel.

Grensoverschrijdend gedrag krijgt de laatste tijd wereldwijd veel aandacht. De MeToo-beweging (#MeToo) heeft hier zeker aan bijgedragen. Het is een beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag is er in vele soorten en komt op vele plaatsen voor. In dit stuk wil ik mij focussen op ongewenste omgangsvormen op de werkvloer: het werkterrein van de vertrouwenspersoon in Overijssel.

George Broekhuizen Mediation foto 2

Een vertrouwenspersoon in Overijssel en werkgeversbeleid

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht PSA-beleid te voeren. PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting. Het beleid moet erop gericht zijn de PSA zoveel mogelijk te beperken. De Arbowet noemt hierbij vijf thema’s: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, pesten en hoge werkdruk. De thema’s zijn dus ongewenste omgangsvormen en werkdruk.

Werkgevers die een actief psa-beleid voeren en een vertrouwenspersoon in Overijssel aanstellen voldoen niet alleen aan wet- en regelgeving maar zijn ook goed werkgever door zoveel mogelijk zorg te dragen voor een sociaal veilige werkomgeving. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon in Overijssel is nog niet wettelijk verplicht. Als werkgever laat je, met het faciliteren van een vertrouwenspersoon, zien dat je actief PSA-beleid voert.

Volgens de wet moet de werkgever ook zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Ongewenste omgangsvormen zijn een bedreiging voor een veilige werkomgeving. Het gaat hier om seksuele intimidatie, intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie.

Wat kan een vertrouwenspersoon in Overijssel voor mij betekenen?

Een vertrouwenspersoon in Overijssel kan op dit terrein veel betekenen:

– De vertrouwenspersoon in Overijssel is er voor opvang van en advies aan de medewerker die te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen. In mijn rol als vertrouwenspersoon ben ik er voor de medewerker die zijn of haar verhaal kwijt wil en mogelijk advies en hulp zoekt.

– Ook informeer ik de organisatie over mijn rol als vertrouwenspersoon en wat men van mij kan verwachten. Ook omgaan met ongewenste omgangsvormen krijgt de aandacht. Door meer te weten over ongewenste omgangsvormen kan men dit sneller herkennen en in actie komen. Zo wordt verdere escalatie voorkomen.

– Als vertrouwenspersoon in Overijssel adviseer ik het bestuur, gevraagd en ongevraagd (bij een trend van ongewenste omgangsvormen). Jaarlijks maak ik een geanonimiseerd verslag over ongewenste omgangsvormen, met name de vormen en de frequentie hiervan. Mede met deze input kan het beleid worden bijgesteld.

Graag draag ik, als vertrouwenspersoon in Overijssel, Enschede, Hengelo en Almelo bij aan het behouden of verbeteren van een sociaal veilig werkklimaat binnen jouw organisatie.

Wat kan een vertrouwenspersoon in Overijssel voor mij betekenen?

Een vertrouwenspersoon in Overijssel kan op dit terrein veel betekenen:

– De vertrouwenspersoon in Overijssel is er voor opvang van en advies aan de medewerker die te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen. In mijn rol als vertrouwenspersoon ben ik er voor de medewerker die zijn of haar verhaal kwijt wil en mogelijk advies en hulp zoekt.

– Ook informeer ik de organisatie over mijn rol als vertrouwenspersoon en wat men van mij kan verwachten. Ook omgaan met ongewenste omgangsvormen krijgt de aandacht. Door meer te weten over ongewenste omgangsvormen kan men dit sneller herkennen en in actie komen. Zo wordt verdere escalatie voorkomen.

– Als vertrouwenspersoon in Overijssel adviseer ik het bestuur, gevraagd en ongevraagd (bij een trend van ongewenste omgangsvormen). Jaarlijks maak ik een geanonimiseerd verslag over ongewenste omgangsvormen, met name de vormen en de frequentie hiervan. Mede met deze input kan het beleid worden bijgesteld.

Graag draag ik, als vertrouwenspersoon in Overijssel, Enschede, Hengelo en Almelo bij aan het behouden of verbeteren van een sociaal veilig werkklimaat binnen jouw organisatie.

Een gecertificeerd vertrouwenspersoon in Overijssel

Vertrouwenspersoon is een onbeschermde titel. Iedereen kan zich mediator noemen. Vaak doet b.v. een HR-medewerker binnen een organisatie deze functie vertrouwenspersoon erbij. Een vertrouwenspersoon in Overijssel in loondienst wordt een intern vertrouwenspersoon genoemd. De kans bestaat dat een medewerker het onveilig vindt om contact te zoeken met de collega die intern vertrouwenspersoon is. Ik ben als extern vertrouwenspersoon onafhankelijk en heb de schijn van ‘twee petten’ niet tegen. Ik ben bij de LVV, de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen, gecertificeerd. Door middel van dit persoonscertificaat kan ik aantonen dat ik aan de gestelde beroepseisen voldoen. Het certificaat is een landelijk keurmerk.

Ben jij als werkgever op zoek naar een vertrouwenspersoon in Overijssel? Ik nodig je uit contact op te nemen voor een vrijblijvende kennismaking.

CONTACT BROEKHUIZEN MEDIATION

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met Broekhuizen Mediation in

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier verzendt verwerken wij de door u ingevulde gegevens. Bij het indienen van het formulier gaat u hiermee akkoord.

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

AANGESLOTEN BIJ:
ADRES

Broekhuizen Mediation

Het Coachhuis

Meerdere locaties in Nederland

CONTACT

+ 31 6 13268027

info@broekhuizenmediation.nl

KVK 83590625  BTW NL003845116B40

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

© Broekhuizen Mediation | 2021

 

Stuur een WhatsApp