Vertrouwenspersoon Enschede

Broekhuizen Mediation biedt naast mediation de dienst vertrouwenspersoon in Enschede aan.

Grensoverschrijdend gedrag krijgt vandaag de dag veel aandacht. Denk aan de MeToo-beweging (of #MeToo), een initiatief tegen seksuele intimidatie, lastigvallen en aanranding. Het gaat daarbij om aantasting van de menselijke waardigheid. Organisaties besteden er ook steeds meer aandacht aan. Dit om verschillende redenen: vanuit morele sociale motieven, omdat het veel geld kan besparen en/of omdat het wettelijk verplicht is. Heb jij al eens nagedacht over een vertrouwenspersoon in Enschede?

George Broekhuizen Mediation foto 2

Diensten van een vertrouwenspersoon Enschede

Als goede werkgever zou je dit zoveel mogelijk willen voorkomen denk ik dan. Dat is wel mijn persoonlijke kijk. Vanuit een moreel sociaal motief. Een goede uitstraling werkt in deze krappe arbeidsmarkt zeker niet tegen. En niet in de laatste plaats: het bevordert een sociaal veilig werkklimaat waarin medewerkers gezond en vitaal hun werk kunnen doen én blijven doen. Dit is waar een vertrouwenspersoon in Enschede bij kan helpen.

De Arbowet schrijft voor dat de werkgever verantwoordelijk is voor het bieden van een sociaal veilige werkomgeving. De zogenaamde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Genoemde omgangsvormen maken deel uit van de PSA.)

Mijn specialisatie is mediation in arbeidskwesties en ik bied deze dienst als mediator in Hengelo en omstreken aan.

Vertrouwenspersoon in Enschede om de gevolgen van ongewenst gedrag te beperken

Wat kun je als werkgever nu het best doen om (de gevolgen van) ongewenst gedrag te beperken? De arbeidsinspectie hanteert de zogenaamde “Basisinspectiemodule intern ongewenst gedrag” (hierna: BIM). De BIM is toepasbaar bij het inspecteren op het arbeidsrisico Intern ongewenst gedrag. Intern ongewenst gedrag betreft ongewenst gedrag tussen werknemers en/of tussen leidinggevenden en medewerkers binnen de eigen organisatie. Hier kan een vertrouwenspersoon in Enschede bij helpen.

De BIM is te vinden op: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/richtlijnen/2020/09/01/bim-intern-ongewenst-gedrag

Als werkgever kun je met de BIM toetsen wat er al is opgetuigd en wat er nog te doen is.

Is/zijn er binnen de organisatie o.a. een actuele RI& E, gedragsregels, Informele klachtenstructuur, voorlichting over ongewenst gedrag en een goed opgeleide vertrouwenspersoon, die bekend en gemakkelijk te vinden is?

De vertrouwenspersoon wordt expliciet genoemd in de BIM. Indien medewerkers tijdens hun werk met ongewenst gedrag door collega’s en/of leidinggevenden worden geconfronteerd kunnen zij zich wenden tot een vertrouwenspersoon in Enschede. De werkgever moet dit uiteraard wel hebben gefaciliteerd.

Vertrouwenspersoon in Enschede om de gevolgen van ongewenst gedrag te beperken

Wat kun je als werkgever nu het best doen om (de gevolgen van) ongewenst gedrag te beperken? De arbeidsinspectie hanteert de zogenaamde “Basisinspectiemodule intern ongewenst gedrag” (hierna: BIM). De BIM is toepasbaar bij het inspecteren op het arbeidsrisico Intern ongewenst gedrag. Intern ongewenst gedrag betreft ongewenst gedrag tussen werknemers en/of tussen leidinggevenden en medewerkers binnen de eigen organisatie. Hier kan een vertrouwenspersoon in Enschede bij helpen.

De BIM is te vinden op: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/richtlijnen/2020/09/01/bim-intern-ongewenst-gedrag

Als werkgever kun je met de BIM toetsen wat er al is opgetuigd en wat er nog te doen is.

Is/zijn er binnen de organisatie o.a. een actuele RI& E, gedragsregels, Informele klachtenstructuur, voorlichting over ongewenst gedrag en een goed opgeleide vertrouwenspersoon, die bekend en gemakkelijk te vinden is?

De vertrouwenspersoon wordt expliciet genoemd in de BIM. Indien medewerkers tijdens hun werk met ongewenst gedrag door collega’s en/of leidinggevenden worden geconfronteerd kunnen zij zich wenden tot een vertrouwenspersoon in Enschede. De werkgever moet dit uiteraard wel hebben gefaciliteerd.

Kerntaken van een vertrouwenspersoon Enschede

De vertrouwenspersoon Enschede fungeert als opvang voor medewerkers en kan hen adviseren en ondersteunen bij de aanpak van de betreffende kwestie. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot de-escalatie en minder verzuim.

Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon in Enschede een voorlichtingsfunctie. De voorlichting gaat met name over de rol van de vertrouwenspersoon (wat kan de medewerker verwachten van de vertrouwenspersoon?). Ongewenste omgamgsvormen maken deel uit van de voorlichting.

Ook geeft de vertrouwenspersoon in Enschede voorlichting aan leidinggevenden over hoe om te kunnen gaan met ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon Enschede adviseert het bestuur inzake ongewenst gedrag. Gevraagd en ook ongevraagd (mocht er een trend gesignaleerd worden). Hierdoor kan het bestuur het beleid, indien nodig, bijstellen.

Wat kan ik als vertrouwenspersoon in Enschede voor jou betekenen

Ik, George Broekhuizen, ben LVV-gecertificeerd extern vertrouwenspersoon in Enschede, Hengelo Almelo en de omstreken van Overijssel. Ik heb mij laten certificeren omdat in Nederland iedereen zich vertrouwenspersoon mag noemen. Het certificaat is een kwaliteitskeurmerk. Naast vertrouwenspersoon in Enschede bied ik ook mediation aan in Enschede.

Mede door mijn empathisch vermogen, mensenkennis, werkervaring, de verschillende mediatorsopleidingen en -trainingen en rechtenopleiding (mr.) heb ik een fundament gelegd om de rol van vertrouwenspersoon effectief te kunnen vervullen.

Ik ben extern vertrouwenspersoon, dat wil zeggen dat ik niet in dienst ben van de desbetreffende organisatie. Dit borgt mijn onafhankelijkheid. Ik bied de dienst vertrouwenspersoon in Enschede en omgeving aan.

CONTACT BROEKHUIZEN MEDIATION HENGELO

Ben jij op zoek naar een vertrouwenspersoon in Enschede en zijn jouw medewerkers jouw belangrijkste kapitaal? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier verzendt verwerken wij de door u ingevulde gegevens. Bij het indienen van het formulier gaat u hiermee akkoord.

E-mail

info@broekhuizenmediation.nl

Telefoon

+31 6 13268027

Whatsapp

+31 6 13268027

AANGESLOTEN BIJ:
ADRES

Broekhuizen Mediation

Het Coachhuis

Meerdere locaties in Nederland

CONTACT

+ 31 6 13268027

info@broekhuizenmediation.nl

KVK 83590625  BTW NL003845116B40

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

© Broekhuizen Mediation | 2021

 

Stuur een WhatsApp